1960_1969

1960- 1969

Simone op tentoonstelling, exact jaartal nog onbekend.

Op familiebezoek in Bas-Oha 1968