Aan Camillo Torres

Aan Camilo Torres - 1970


Camilo Torres was een Columbiaans priester - vrijheidsstrijder (° Bogota) die sociologie studeerde in Leuven;  hij sloot zich nadien aan bij de Columbiaanse vereniging van arbeiders/studenten/boeren. In 1966 werd hij in Spanje in een hinderlaag gelokt en gefusilleerd. Torres wordt ook beschouwd als een mede-voorloper van de bevrijdingstheologie.