De drie nornen

De drie nornen - 1978

H 50 cm


Nornen zijn schikgodinnen uit de Noorse mythologie die worden voorgesteld als drie zusters die het (nood)lot bepalen van mensen en goden. Als vrouwelijke beschermgeesten leggen zij het lot van elke mens en godheid bij de geboorte vast. Dit doen ze door het kerven van runen in de stam van de  Yggdrasil of levensboom.