De profundis Clamavi

De Profundis Clamavi - 1978

H 45 cm


“uit de diepte roep ik U”  is de eerste zin van een bekende Latijnse psalm