De thuiskomst van Odysseus

De thuiskomst van Odysseus - 1976


De Odyssee is een episch dichtwerk van de Griekse dichter Homeros, die daarnaast ook de Ilias schreef. Het werk is waarschijnlijk rond 800 v.Chr. opgeschreven. De ca. 12.000 versregels zijn ingedeeld in 24 boeken, genummerd met Griekse kleine letters α (alpha) t/m ω (omega). Het epos gaat voor een belangrijk deel over de zwerftocht van de held Odysseus na afloop van de Trojaanse Oorlog en zijn thuiskomst op het eiland Ithaka. Het is een gedicht in dactylische hexameters.


De beroemde beginregels luiden aldus:


Bezing mij, o Muze, de vindingrijke man, die zeer veelrondzwierf, nadat hij de heilige stede van Troje verwoest had.