St_Oda

Porseleinen poppen -

Historische figuren uit het prinsbisdom Luik

In 1985 boetseerde Simone 15 porseleinen poppen in opdracht van een comité olv A.M. Lizin, burgemeester van Hoei, n.a.v. ‘Le Millenaire du rattachement du Comté de Huy à la Principauté de Liège”.


Deze poppen zijn historisch juist nagebootst op figuren van het Prinsbisdom Luik en heten


1. Ansfrid

2. Notger

3. Saint Domitien et son dragon

4. Saint Jean de Tihange

5. Sainte Ode 

6. Saint Mengold

7. Johan Coley Malhars (St Jean de L’Agneau), een heilige rond de IV°-V° eeuw

8. Arlette de Huy

9. haar zoon Guillaume le Conquérant/Willem de Veroveraar

10. Sainte Yvette 

11-12. les 2 bourgmestres

13. Anne Hardy

14. Pierre L’ Ermite/Pieter de Kluizenaar

15. La fille de la Meuse


Sint Oda

St Oda is een 7°eeuwse Merovingische prinses. In Amay, een gemeente in de buurt van Hoei, gooide ze een staf. Daar waar de staf viel zou ze een klooster voor vrouwen bouwen (in die tijd waren er te veel vrouwen); St Oda is de eerste persoon die in het Westen een vrouwenklooster oprichtte; vandaar het kloosterbeeld in haar hand.


H : 50cm 


Sint Yvette

Yvette de Huy (1158-1228) wordt als 13-jarige gedwongen tot een huwelijk, baarde 3 kinderen waarvan het meisje heel jong stierf. Ze wordt weduwe op haar 18e en vermits ze haar man, die haar mishandeld had, verfoeide weigert ze opnieuw te huwen. Na 5 jaar, gesteund door de bisschop van Luik, laat ze haar zonen achter bij haar vader en trekt zich terug in een leprozerij waar ze melaatsen verzorgt. Op haar 34e wordt ze kluizenares en laat zich opsluiten in een cel in de buurt van de leprozerij, daar bidt ze met pelgrims en heeft ze vrome gesprekken met bezoekers en voorspelt hun toekomst. Yvette had vele visioenen (o.a. van Bijbelse figuren) en werd later als mystica door de Roomse Kerk zalig verklaard.

Saint Jean l'Agneau de Tihange 

“Saint Jean l’Agneau de Tihange” leefde in de 7° eeuw en werd de 25° bisschop van Tongeren/Maastricht/Luik. Hij werd heilig verklaard door de Katholieke kerk. Hij is begraven in een kapel die hij zelf had opgericht in het kasteel van Hoei ;


H 51 cm

Pierre l'Ermite

“Pierre l’Ermite” “Pieter de Kluizenaar” was een belangrijk persoon tijdens de Eerste Kruistocht en vooral tijdens de Volkskruistocht. Eind 1099 / begin 1100 keerde hij, rijk beladen met relieken, terug naar het Westen. Na zijn terugkeer stichtte hij de abdij van Neufmoustier bij Hoei. Daar overleed hij in 1115 als prior.


 H: 44 cm