Dansend door de kosmos

Dansend door de kosmos - 2006

Afmetingen : 125cm x 109cm


Het meisje op het doek is de opdrachtgeefster of de kijker (elke persoon die door het leven stapt of danst); Simone gaf er de naam mirakelwerkster aan; ze loopt met een nest op haar linkerhand; nest als symbool voor thuis, geborgenheid, warmte en intimiteit
- de vogel staat voor: de vlucht nemen, breed inzicht hebben/krijgen
- er loopt een soort levensboom over haar kleed met een zon en een vijfbladige bloem, 'de Rosa Mystica', ook een zeer oude Isistitel en symbool van Heelheid

In de rechter rand van dit tapijt borduurde Simone de vele symbolen waar ze zo door geboeid was:
de Isisknoop; dit is een soort lus in een touw waarmee de nauwe relatie tussen aarde en hemel wordt gesymboliseerd en ligt dicht bij het teken Ankh = levenskruis, symbool uit de Egyptische mythologie, toebehorend aan de Godin Isis, symbool voor leven. Alles komt uit haar voort en keert weer naar haar terug. Isis heerst over leven en dood, over voortplanting en afsterving.
Dit symbool geeft de mystieke vereniging weer tussen Isis en Osiris, het liefdespaar bij uitstek, en betekent alles wat het woord liefde maar kan betekenen aan tederheid, mededogen en ook heling en magie
- de gelijkzijdige driehoek {gelijk de piramiden} staat voor spiritualiteit – inwijding.
- het vierkant is symbool voor aarde en eindigheid
- de cirkel staat voor eindeloosheid, eeuwigheid.
- Sleutel en ei, die horen samen; sleutel als symbool voor onze rationele intelligentie en ei voor onze emotionele begaafdheid; samen vormen ze “Wijsheid”