De witte eenhoorn

De witte eenhoorn - 1973

De witte eenhoorn - 250 x 200 cm

Voor Simone is de mythische figuur van de eenhoorn vooral symbool voor maagdelijkheid en de oprechte liefde van een paar.


Veel mensen zien de eenhoorn als ‘sprookjesfiguur’, maar er zijn ook mensen die geloven in een diepere, spirituele betekenis achter de eenhoorn.


Een eenhoorn is een wit paard met een enkele hoorn op het midden van het voorhoofd. Dit dier wordt vooral geassocieerd met onschuld, heiligheid en zuiverheid. De eenhoorn is, naar verluidt, alleen te vangen door iemand met een zuiver hart of, zoals ook wordt gezegd, een reine maagd. In sommige verhalen wordt de eenhoorn als personificatie van Christus beschouwd. Eeuwen geleden was de eenhoorn een levensgevaarlijk wild beest. Hij kon alleen overmeesterd worden als hij zijn kop in de schoot van een maagd legde. Aan de hoorn schreef men allerlei geheimzinnige krachten en eigenschappen toe: door zijn hoorn in het water te steken, of door met zijn hoorn denkbeeldig een kruisteken over het water te maken, beschikte het over de macht om vergiftigde bronnen te zuiveren. Tegenwoordig zien we eenhoorns vooral in spookjes en verhalen voor kinderen verschijnen.


De eenhoorn staat dus symbool voor kracht, puurheid, gezondheid, geluk, vernieuwing en zuiverheid. Er wordt ook wel eens gezegd dat de eenhoorn geen fabeldier is, maar werkelijk bestaat. Zo komen de eenhoorns, samen met de elfen, uit het koninkrijk van de natuurgeesten en zou hij zich alleen maar openbaren aan mensen met een ‘zuiver hart’. Droom je wel eens over een eenhoorn? Dan kun je ervan uitgaan dat het gaat over hoge idealen, hoop en inzicht met betrekking tot een huidige situatie, hulp en eerlijkheid, rechtvaardigheid. Dit mythische dier vertelt je tevens over kracht, vriendelijkheid en puurheid, spirituele inzichten en hulp van het hiernamaals.   De tyt is cort, Daer is veel te doene,

   Syt fier ter minne, ende coene


Hadewych   .