Liefde Codex Manesse

Hooglied (Codex Manesse) - 1999

Ook genaamd : Canticum Canticorum

Hooglied (Codex Manesse) - 105 x 95 cm

Ook genaamd Canticum Canticorum

Het thema van dit wandtapijt is een mythische afbeelding van de liefde uit de Codex Manesse.  Het is een manier om de ervaring van liefde uit te drukken in een taal van symbolen. De inspiratie van de afbeelding is terug te vinden in het boek "middeleeuwse minnekunst" van Michael Camille, pag. 96.


De Codex Manesse of het Große Heidelberger Liederhandschrift is een geïllumineerd verzamelhandschrift uit ca. 1300, waaraan tot 1340 addenda zijn toegevoegd. De Codex Manesse is voor de Duitse handschriftverluchting wat de Très Riches Heures du duc de Berry in de Franse traditie is, een van de bekendste, zo niet het meest fameuze werk dat in het Duitse taalgebied werd gemaakt. De codex is echter niet alleen belangrijk voor zijn verluchting, maar nog meer omdat hij ons een bloemlezing heeft nagelaten uit twee eeuwen Duitse literatuur. Het boek bevat 6000 strofen van 140 auteurs uit de periode van 1170 tot 1330.


Het verzamelhandschrift is de belangrijkste bron voor onze kennis van de Middelhoogduitse liefdeslyriek en bevat teksten van 140 zogenaamde Minnesänger, onder wie een aantal bekende vorsten. De auteur van wie het meeste werk is opgenomen in het handschrift is Walther von der Vogelweide. De opgenomen dichters zijn gerangschikt volgens hun status in de middeleeuwse maatschappij. De verzameling opent met gedichten van keizer Hendrik VI van het Heilige Roomse Rijk, dan volgen koningen, hertogen, markgraven, graven, baronnen, hofdignitarissen en ten slotte het gewone volk.