Liefde Codex Manesse

Hooglied (Codex Manesse) - 1999

Ook genaamd : Canticum Canticorum

Hooglied (Codex Manesse) - 105 x 95 cm

Ook genaamd Canticum Canticorum

Het hooglied of Lied der liederen is één van de meest poëtische boeken uit het oude testament, dat toegeschreven wordt aan koning David. Vermoedelijk werden de liederen uit dit boek vooral gezongen bij bruiloftsfeesten. Ze geven de ideale liefde weer tussen man en vrouw en worden daarom tegenwoordig ook nog vaak gebruikt .

Simone werkte dit thema uit in een wandtapijt en baseerde zich hiervoor op de mythische afbeelding uit de Codex Manesse.
De Codex Manesse is een geïllustreerd verzamelboek: een bloemlezing uit twee eeuwen Duitse literatuur (periode 1170 tot 1330) waarin de liefde wordt bezongen in een taal van symbolen. Hij bevat teksten van 140 zogenaamde Minnesänger en is zo de belangrijkste bron voor onze kennis van de Middelhoogduitse liefdeslyriek. De verzameling opent met gedichten van keizer Hendrik VI van het Heilige Roomse Rijk, dan volgen koningen, hertogen, markgraven, graven, baronnen, hofdignitarissen en tenslotte het gewone volk.

De inspiratie van de afbeelding vond Simone in het boek "middeleeuwse minnekunst" van Michael Camille.