Menora

Joodse Kandelaar / Menora - 1998 

Bede om Sofia

H 81 cm x B 81 cm;

Dit is een unieke weergave van een Menora. Normaal gezien is de menora een zevenarmige kandelaar die gebruikt wordt bij de joden omdat zeven een heilig getal is, symbool voor heelheid en perfectie. In de plaats van een driedimensionaal keramiek met een kaars in het midden en aan beide zijden nog drie armen, heeft Simone de Menora in het tapijt weergegeven in een cirkel, met in het hart een davidster, een hexagram, als heilig oud symbool van eenheid van het mannelijke, driehoek met de punt naar boven en het vrouwelijke, driehoek met de punt naar beneden. Bij het zich verenigen van beide krachten ontstaat in de kern nieuw leven of creatie.

Tussen de kaarsen staan zeven ramshoorns of schofars; deze werden gebruikt om vanaf de tempel op te roepen tot gebed. Deze klanken bejubelen het verbond van Jahweh met zijn volk, ze bejubelen de bron van het leven zelf.
Alles zweeft in een blauw firmament, omringd door wolken en sterren. Het gouden licht stroomt uit de kern naar alle uithoeken van het zijn. Dit tapijt is een prachtige hulde aan het jodendom. Simone leefde en leed enorm mee met wat Joden overkomen was tijdens de oorlog.