Michael

Michaël - 2011

“Ik houd eraan te benadrukken dat iedereen vrij is mijn werk te interpreteren, met hart en verstand, naar eigen inzicht en gevoeligheden.", waren de woorden van Simone Reynders.


Herman de Coninck schreef in zijn brieven: “Simone’s werk is verraderlijk: het lijken naïeve kinderdingetjes, maar dat is bedrieglijk. Het gaat allemaal over leven en dood en de grote mythen van de mensheid.”


Dit is het voorlaatste wandtapijt dat Simone naaide.


Michaël is geïnspireerd op de Annunaké of Nebelim, Niburu. Dit is het eerste godenvolk , volgens oeroude Sumerische mythen. Dit waren reuzen of dieren met vleugels, die op zoek waren naar goud en goedkope arbeidskrachten in de Perzische golf. Zij vermengden zich met de kinderen der mensen, zo is deze Michaël een afbeelding van de menswording – “mensheid die trouwens nog altijd niet af is.”


Michaël is één van de vier aartsengelen, samen met Uriël (de volheid van zijn, dansen, genieten), Gabriël (de bode van God) en Rafaël (de genezer). Michaël is de engel die het goede verdedigt tegen het kwade, vandaar meestal het zwaard en de helm. Hij is de strijder van het licht.

Uitleg bij de onderdelen van het Wandtapijt van boven naar onder.

Vleugels: verwijzen naar engelen, boodschappers van de goden. Boodschappers van liefde, kracht, inzicht, genezing, leven… Vleugels zijn ook een symbool van bescherming, omhelzing, gedragen worden.


Blauwe figuur: laat de goddelijkheid zien. Vergelijk met Krishna uit India, Isis uit Egypte, de godin die Osiris tot leven kon wekken en Ishtar, de Sumerische vruchtbaarheidsgodin van oorlog en liefde.


Kindje: is de mens in wording – doorheen de vele reïncarnaties om zijn lessen te leren. Elk van ons?


Ourobosschild: De slang die in haar staart bijt is symbool voor de eeuwigheid.


In de driehoek de scarabee: de mestkever die voor de Egyptenaren symbool is voor eeuwig leven. Het symbool van liefde? In een driehoek werd meestal  het goddelijke alziende oog afgebeeld.


Rosa mystica of de vijfbladige roos, symbool van de “oude mysteriën”, symbool voor Maria, Isis, de rozenkruisers geïnspireerd door de tombe van Pieter de Kluizenaar in Hoei.


Planeten rondom = het universum


De draak met één oog (de rand), vormt een gordel van wel-zijn rondom het universum. Niet alleen in China en Japan, maar ook in West-Engeland (Pendragon, de vader van koning Arthur) tot in Mexico ”Quetzlcoatl, is de draak een symbool van goddelijke kracht en macht. Het vet van de draak (of van de varaan) = musk of zalf, daarmee werden koningen gezalfd (Messias, Christos).


Tot slot: De ware onderliggende betekenis voor mij is dat we samen op weg zijn, evolueren naar vergoddelijking of spiritualisatie. “Het Rijk Gods is in U”.