Ode aan Jan Ligthart

Ode aan Jan Ligthart - 1983

Jan Lighthart (11 januari 1859 – 16 februari 1916) was een Nederlandse onderwijzer en een niet-wetenschappelijk geschoolde onderwijsvernieuwer met grote invloed in de eerste decennia van de 20° eeuw. Hij was een neo-romanticus, voor wie de intuïtie en de medemenselijkheid ('liefde') hoger stonden dan techniek en vooruitgang.

De vrijheid van het individu ging voor hem samen met zelfbeheersing en hard werken aan een betere samenleving, deels sociaaldemocratisch, deels protestants-christelijk. Ligthart beschouwde de opvoeding als een kunst uit 'liefde voor het kind' en,  'leren door te doen' was zijn devies. Wat Ligthart nastreefde kan nu gezien worden als een voorloper van het huidige projectonderwijs.

Naast zijn schoolhoofdschap was hij een tijd lang leraar Nederlands aan een Rijksnormaalschool en gaf aan volwassenen cursussen literatuur.

Al deze eigenschappen leunen heel dicht aan bij de persoonlijkheid en interesses van Simone, zij die zelf zovele jaren in het onderwijs heeft gestaan, zelf een Lyceum oprichtte en niet zonder boeken kon!