Yggdrasil

Yggdrasil - 1972

YGGDRASIL I is een van de eerste wandtapijten van Simone.


De heilige Es uit de Noorse Godenleer aan wier wortels de slangen knagen wordt hier uitgebeeld.


Als model stond de grootste boom die Simone tegenkwam tussen Velm en Bas- Oha.


Hij kreeg als opschrift: “En de boom die stond in d’aarde en hij bloeit zo schoon”
Yggdrasil is de naam van de 'Wereldboom' in de Noordse kosmogonie. De naam laat zich letterlijk vertalen als 'paard van Yggr', oftewel 'paard van Odin', en verwijst naar de felle levenskracht die hem draagt en overal heen voert.


Yggdrasil is de levensboom en kennisboom, het symbool van de eindeloos vertakte vorm van dat wat is. Tegelijk draagt en verbindt hij de werelden als wereldas (axis mundi). Deze toont tegelijk de weg naar het hogere, de weg die de sjamaan volgt om in het gebied van goden en geesten te komen. Hij reikt van de onderwereld dwars door de mensenwereld naar de wereld van goden en helden.De Noorse mythe


In het midden van Asgard, waar de Goden en Godinnen wonen, staat Yggdrasil. Yggdrasil is de boom van het leven, en het is een eeuwige groene boom; de takken strekken zich uit over alle negen werelden in de Noordse mythologie, en breiden zich uit tot in en boven de hemelen. Yggdrasil wordt gedragen door drie enorme wortels.


De eerste wortel van Yggdrasil gaat naar Asgard, het huis van de Goden. Naast deze wortel is een bron genoemd als de bron van Urd. Dit is waar de Goden dagelijks vergaderen.


De tweede wortel van Yggdrasil gaat helemaal naar beneden naar Jotunheim, het land van de reuzen, naast deze wortel is de Mimir’s bron.


De derde wortel van Yggdrasil gaat naar Niflheim, dicht bij de put Hvergelmir. Hier kauwt de draak Nidhug op een van de wortels van Yggdrasil. Nidhug is ook bekend omdat hij bloed  zuigt uit dode lichamen die aankomen in de hel.


In de top van Yggdrasil woont een adelaar.  De adelaar en de draak Nidhug zijn bittere vijanden.  Er is een eekhoorn genaamd Ratatosk, en hij besteedt bijna de hele dag aan op en neer door de es te rennen.


Ratatosk doet wat hij kan om de haat tussen de adelaar en de draak in leven te houden. Iedere keer dat Nidhug een vloek of een belediging zegt over de arend, zal Ratatosk omhoog klimmen naar de top van de boom, en vertelt hij de arend wat Nidhug net zei. De adelaar is even onbeleefd in zijn opmerkingen over Nidhug. Ratatosk houdt gewoon van roddelen en dat is de reden waarom de adelaar en de draak constant vijanden blijven.