Thoth

Volgeling van Thoth - 2013

Thoth is de Egyptische god van de maan, de magie, de kalender, de schrijfkunst en de wijsheid. Hij had volgens de mythologie het schrift uitgevonden en die kennis doorgegeven aan de mensheid. Hij trad op in de onderwereld bij het wegen van het hart, noteerde het oordeel van Ma'at en bracht de overledene tot bij Osiris. De baviaan met het mooie gezicht was een Epitheton voor Thoth. Hij werd beschouwd als de zelfgeconcipieerde en zelfvoortgebrachte, die Een was. Zijn Egyptische naam Djehoety of Tehuti is afgeleid van de oudste naam voor 'ibis', namelijk djehoe / tehu.

H 130cm , B 140cm

Simone's verklaringen bij Volgeling van Thoth :

 

Ik maak nu eens eindelijk een werk naar mijn eigen goesting, voor het eerst over Egypte.  Dit wandtapijt is een creatie van een werk rond de Egyptische God Thoth.


Het tapijt stelt de God Thoth voor, die alles noteert wat de mens in zijn leven voor goed en voor slecht doet. 

Onderaan het teken “ank” wat “leven” betekent; erboven de scarabee wat “toekomst /evolueren” betekent. Dit alles is verwerkt in de boom van kennis (de boom van het ge-weten). 


Ik probeer er een kerfstok in te verwerken. Op de linker-zijboord staan  er twee echte Egyptische teksten  in hyërogliefen die zeggen : “ik neem u op in mijn tempel” en “volgeling van Thoth”In dit laatste werk van Simone is het alsof ze een voorstelling maakt van het wegen van haar eigen ziel onder de hoede van Thot. Zij was zeer onder de indruk van de wijsheid die in de oude Egyptische teksten gebruikt werden bij het wegen van de ziel. (zie wandtapijt 'Het wegen van het hart')